تبلیغات
ادبیات و شعر - زندگی نامه ی صائب
جمعه 16 مهر 1389

زندگی نامه ی صائب

   نوشته شده توسط: hossein sanjabi    نوع مطلب :زندگی نامه ها ،

گذری بر زندگی صائب تبریزی

برق جلال عین جمال است پیش ما                  داغ پلنگ چشم غزال است پیش ما

ما چشم از چکیده دل آب داده ایم                         یاقوت و لعل سنگ و سفال است پیش ما

ما را نظر به عالم دیگر گشوده اند                         مرگ و حیات خواب و خیال است پیش ما

در پرده غبار خط آن لعل آبدار                         صد پرده به ز آب زلال است پیش ما

در جستجو چو موج سراییم بی قرار                        آسودگی خیال محال است پیش ما

روشن شده است از می روشن سواد ما                   جام جهان نمای سفال است پیش ما

بر اوج اعتبار فلک هر که را رساند                          چون آفتاب وقت زوال است پیش ما

از سرنوشت صفحه ننوشته آگهیم                            رخسار ساده پر خط و خال است پیش ما

از حرف سخت خلق نداریم شکوه ای                         صائب شکستگی پر و بال است پیش ما

 میرزا محمد علی، متخلص به صائب، از معروفترین شاعران عهد صفویه و از بزرگترین عارفان ایران زمین است. تاریخ تولدش معلوم نیست، و محل تولد او را بعضی در تبریز و بسیاری در اصفهان دانسته‏اند؛ اما خاندان او مسلماً تبریزی بوده ‏اند. پدرش از بازرگانان اصفهان بود و خود یا پدرش به دستور شاه عباس اول صفوی با جمعی از تجار و مردم ثروتمند و متشخص از تبریز كوچ كرد و در محله عباس آباد اصفهان ساكن شد. عموی صائب، شمس الدین تبریزی شیرین قلم، مشهور به شمس ثانی، از استادان خط بود.  صائب در سال 1034 هـ . ق از اصفهان عازم هندوستان شد و بعد به هرات و كابل رفت. حكمران كابل، خواجه احسن الله مشهور به ظفرخان، كه خود شاعر و ادیب بود، مقدم صائب را گرامی داشت. ظفرخان پس از مدتی به خاطر جلوس شاه جهان، عازم دكن شد و صائب را نیز با خود همراه بود. شاه جهان، صائب را مورد عنایت قرار داد و به او لقب مستعدخان داد  . (برخی بر این باورند كه این لقب را درویشی به او داده است).  

در سال 1039 هـ.ق كه صائب و ظفرخان در ركاب شاه جهان در برهانپور بودند، خبر رسید كه پدر صائب از ایران به اكبرآباد هندوستان آمده است و می‏خواهد او را با خود به ایران ببرد. صائب از ظفرخان و پدر او، خواجه ابوالحسن تربتی اجازه بازگشت خواست، اما حصول این رخصت تا دو سال طول كشید. در سال 1042 هـ.ق، كه حكومت كشمیر به ظفرخان (به نیابت از پدرش) واگذار شد، صائب نیز به آن جا رفت، و از آن جا هم به اتفاق پدر عازم ایران شد. پس از بازگشت به ایران، در اصفهان اقامت گزید و فقط گاهی به شهرهایی از قبیل قزوین، اردبیل، تبریز و یزد سفر كرد. صائب در ایران شهرت فراوان یافت و شاه عباس دوم صفوی او را به لقب ملك الشعرایی مفتخر ساخت.  وفات صائب در اصفهان اتفاق افتاد. سن او به هنگام وفات از 65 تا 71 گفته‏اند. آرامگاه او در اصفهان و در محلی است كه در زمان حیاتش معروف به تكیه میرزا صائب بود. تعداد اشعار صائب را از شصت هزار تا صد و بیست هزار و سیصد هزار بیت و بالاتر نیز گفته‏اند.  دیوان او مكرر در ایران و هندوستان چاپ شده است. صائب خط را خوش می‏نوشت و به تركی نیز شعر می‏سرود.  پس از قرن پنجم هجری، زبان شعر فارسی به همت شاعران عارفی نظیر، سنایی، نظامی، مولانا، سعدی و حافظ در سبكی ویژه كه بعدها سبك عراقی نامیدندش، استحاله شد. پیش از ظهور این بزرگان، شعر فارسی مبتنی بر دریافتهای حسی و بدوی از هستی بود.

حماسه و قصیده غالبترین انواع ادبی و در مرحله‏ای پس از این دو، غزل عرصه بیان احساسات و عواطف شاعران موسوم به سبك خراسانی محسوب می‏شد.  سبك خراسانی بر عناصری چون فخامت زبان و تصاویر شفاف و محسوس همراه با حس عاطفی غلیظ بنیاد گرفته بود. جهان بینی اكثر شاعران این دوره (به استثنای یكی دو تن) بیش از آن كه افلاكی و حقیقی باشد، مجازی و دنیوی بود. شعر فارسی با گذر از سبك خراسانی و حضور و ظهور خلاق شاعرانی عارف در آن، زیبایی سرشار و متعالی و ظریفی عظیم و غنی و وجوهی چندگانه پیدا كرد و اندیشه عرفانی غالبترین صبغه درونی آن شد.  هر كدام از بزرگان این سبك همچون قله‏های تسخیر ناپذیری شدند كه با گذشت سالیان دراز، هنوز سایه سنگینشان بر شعر و ادب فارسی گسترده است.  در این سبك، برخلاف جهان حسی و ملموس سبك خراسانی، شعر پای در وادی مفاهیم انتزاعی گذاشت. به گونه‏ای كه شاعران بزرگ، متفكران بزرگی نیز بودند.  در همین دوران بود كه غزل فارسی با دستكار بزرگانی چون خافظ و سعدی به اوج حقیقی خویش نزدیك شد.
پس از قرن هشتم هجری اغلب شاعران، جز حفظ سنت و حركت در حد و حدود و حاشیه آثار گذشتگان گامی فراپیش ننهادند. از قرن نهم به بعد، گروهی از شاعران ـ در جستجوی راهی تازه ـ كوشیدند تا شعر خود را از تقلید و تكرار رهایی بخشند.  كوششهای این گروه در بیان صمیمانه و صادقانه حس و حال درونی و زبانی سهل و ساده و دور از تكلف و مناظره عاشق و معشوق خلاصه شد.
از شاعران این گروه كه در تذكره‏ها با عنوان شاعران «وقوعی» و یا مكتب وقوع نام برده می‏شوند، كسانی همچون بابافغانی، وحشی بافقی، اهلی و هلالی از بقیه معروفند. آثار شاعران مكتب وقوع اگر چه در كنار آثار دیگر سبكها اهمیتی درخور پیدا نكرد، اما همچون پل ارتباطی بین سبك عراقی و سبك هندی زمینه‏ای برای پیدایش «طرز نو» بود. مرور این دو بیت از وقوعی تبریزی (از شاعران سبك وقوع) خالی از فایده نیست:
 

زینسان كه عشق در دلم امروز خانه ساخت                      می‏بایدم به درد دل جاودانه ساخت
چون مرغ زخم خورده برون شد ز سینه دل                       آن بال و پر شكسته كجا آشیانه ساخت؟

از آغاز قرن دهم هجری تا میانه قرن دوازدهم هجری، شعر فارسی رنگ و بویی دیگر به خود گرفت و شاعران معیارهای زیبا شناختی جدیدی را مبنای آفرینش آثار خود كردند و به كسب تجربه‏هایی تازه پرداختند كه بعدها این «طرز نو» به سبك هندی معروف شد.

از مهمترین علل نامگذاری این شیوه به سبك هندی، مهاجرت بسیاری از این شاعران به سرزمین اسرار آمیز هند بود. محققان دلایل بسیاری بر علت مهاجرت شاعران ایرانی به هند، ذكر كرده‏اند؛ از جمله استاد گلچین معانی مهمترین این عوامل را در «خروج شاه اسماعیل اول، سختگیریهای شاه تهماسب، فتور ارباب مناصب در زمان شاه اسماعیل دوم، قتل عام شاهزادگان كه مروج و مربی شاعران بودند، فتنه‏های پیاپی ازبكان، ... دعوت شاهان هند از ایشان، همراهی سفیران ایران، رنجش و ناخرسندی... آزردگی از خویشان یا همشهریان، درویشی و قلندری، پیوستن به آشنایان و بستگان خود كه در آن سامان مقام و منصبی داشته‏اند، سفارت، تجارت، سیاحت. عیاشی و خوشگذرانی، ناسازگاری روزگار، پیدا كردن كار، راه یافتن به دربار هند و ...» می‏داند.

در هر صورت، زبان فارسی كه سالها پیشتر از ورود این شاعران به هند در آن دیار گسترش یافته بود، با حضور این طوطیان شكرشكن، جانی دوباره و رونقی بسزا گرفت. بسیاری از حكام و پادشاهان هند از علاقمندان شعر و ادب پارسی به شمار می‏رفتند. حمایت این پادشاهان از شاعران فارسی زبان و تأثیر محیط و فرهنگ بومی هند، بر ذهن و ذوق اغلب آنان تأثیراتی خاص به جای گذاشت. زادگاه «طرز نو» ایران بود؛ اما این شیوه در هند رشد و نمو كرد و شكل كمال یافته خود را بازیافت.  شاعران بزرگی همچون صائب، كلیم، طالب، عرفی و ... از مهاجرینی بودند كه به طور مستقیم و از نزدیك، محیط و فرهنگ هندی را آزمودند و تجربه كردند.

علاوه بر اینان بزرگانی چون بیدل دهلوی، غنی كشمیری و غالب دهلوی، شاعرانی هندی الاصل فارسی زبانی بودند كه در دوره متأخر این سبك ظهور كردند و نگاهی سبگ شناسانه به آثارشان حكایت از چیرگی مفرط ذوق و فرهنگ هندی بر آثارشان نسبت به شاعران گروه اول دارد.  هر شاعر در افق خاصی از هستی قادر به كشف و دریافت لحظات و حالات شاعرانه زندگی است. سبك و شیوه هر شاعری در سرودن شعر نیز، شیوه‏ای منحصر و یگانه است؛ چرا كه آفاق درك و دریافتهای شهودی و كشفی شاعران با یكدیگر متفاوت است.

از طرفی به دلیل آن كه همواره گروهی از شاعران در یك دوره معین تاریخی و در یك جامعه زندگی می‏كنند و تحت تأثیر عوامل مشترك همچون روح حاكم بر اندیشه‏های رایج در آن زمان و مسائل اجتماعی و... قرار می‏گیرند، زبان شعر یك دوره، صاحب ویژگیها و مؤلفه‏هایی می‏شود كه در آثار شاعران آن عهد مشترك است.  معمولاً این ویژگیها و مؤلفه‏های مشترك را در زیرمجموعه سبكهایی كه به سبكهای دوره‏ای موسوم است، بررسی می‏كنند.

در واقع، اطلاق نام واحد سبك خراسانی، سبك عراقی و سبك هندی بر آثار شاعران در محدوده‏های معین تاریخی فقط با توجه به اشتراكاتی كه در زبان شعر جمیع آنها وجود دارد، ممكن و میسر می‏شود.  البته، عناصر مشترك موجود باید در بسامدی بالا در آثار یك گروه از شاعران تكرار شود تا امكان نامگذاری و طبقه‏بندی آنها وجود داشته باشد. باری، آثار هر شاعر در عین آن كه قابل طبقه‏بندی در یك سبك دوره‏ای مشخص است، سبكی ویژه و منحصر و فردی را نیز داراست. سبكی یگانه كه همچون خطوط انگشتانش، امضای اثر او به شمار می‏رود. چرا كه سبك و زبان آیینه احوال آفاقی و انفسی شاعرند... .

اینك، به برخی از مهمترین عناصر و ویژگیهای سبكی و زبانی شعر صائب كه به صورتی گسترده و با بسامدی بالا در شعر وی و معاصرانش وجود دارد، اشاراتی هر چند مختصر می‏كنیم:

1 ـ گرایش كلی زبان شعر از شیوه فخیم عراقی (زبان خواص) به سمت زبانی صمیمی و مردمی است (زبان عوام) معیارهای زیبایی شناختی به طور كلی با دوره پیشین متفاوت است و شاعران در نسبتی متوازن با پسند مردم شعر می‏سرایند. فخامت و استواری زبان چندان جایگاه مهمی در شعر این عصر ندارد. اصطلاحات و تعبیرات عامیانه در بی‏پیرایه‏ترین شكل زبانی خود، بی‏تكلف و رها در شعر حضور می‏یابند.

ظهور شاعرانی از بطن جامعه همچون صاحبان حرفه‏ها و پیشه‏ها و رهایی شعر از سیطره دربارها به معنایی كه در دوره‏های پیشین وجود داشت و همچنین دوری از روش اهل فضل و مدرسه را می‏توان از مهمترین محركها و انگیزه‏های ایجاد چنین حركتی در زبان شعر این دوره دانست:

بلبل رنگین نوایی بر سر كار آمده است                    آب و رنگ تازه‏ای بر روی گلزار آمده است
وقت گلشن خوش كه گلریزان ابر رحمت است                  چشم پل روشن! كه آب امسال سرشار آمده است
گوش تا گوش زمین از گفتگوی ما پر است                     تا خط بغداد این جام از سبوی ما پر است


2 ـ عنصر خیال در شعر صائب و شاعران سبك هندی از مهمترین عناصر سبكی است و حضوری گسترده و متنوع در شعر این شاعران دارد. صورتهای گوناگون بیانی تخیل، همچون تشبیه، استعاره، كنایه و تمثیل در بسامدی بالا در آثار صائب و ... به چشم می‏خورد. حضور تخیل در شعر این شاعران گاه عناصر دیگری همچون عاطفه شاعرانه را تحت الشعاع خود قرار می‏دهد و از فروغ آن می‏كاهد.

تصویرسازیهای درخشان، بهره‏گیری مفرط از نوعی استعاره كه جاندار انگاری اشیا و شخصیت بخشیدن به آنها مهمترین هدف آن به شمار می‏رود و امروز تشخیص نامیده می‏شود و گشودن پنجره‏های خیال به سمت آفاق تازه و شعر شاعران طرز نو را سرشار از چشم اندازهای بدیع و رنگین و لحظات خیال انگیز كرده است:

شب كه سرو قامت او شمع این كاشانه بود              تا سحرگه برگریزان پر پروانه بود
مهر را سوختگان بوته خاری گیرند                     ماه را زنده‏دلان شمع مزاری گیرند
سحرگه چهره خورشید را به خون شستند                  گلیم بخت من از آب نیلگون شستند
خبر كبوتر چاه ذقن به بابل برد                       تمام بابلیان دست از فسون شستند
شستم به خون ز صفحه دل، مهر آسمان              زان دشنه‏ها كه بر جگر آ‏فتاب زد


3 ـ ایجاز: اشتیاق به آوردن مضامین نو و معانی بیگانه و پرداخت آن در یك بیت در لفافه‏ای از هنرهای بیانی (به ویژه استعاره) منجر به ایجازی فوق العاده (و گاه مخل) در اشعار نوپردازانی نظیر صائب، كلیم، غنی، بیدل و... شده است.  4 ـ ارسال المثل و تمثیل: ارسال المثل، آوردن ضرب المثلی در شعر به عنوان شاهد مثال است. این صنعت مورد توجه صائب و شاعران سبك هندی بود. اما نكته جالب این است كه بسیاری از مصرعهای برجسته این گروه از شاعران و به ویژه صائب به خاطر دلنشینی و مقبولیت خاصش در بین مردم در زمان شاعر و پس از او به صورت ضرب المثلهای رایج زبانزد اهل كوی و برزن می‏شد.

... اما تمثیل كه از ویژگیهای عمده این سبك به شمار می‏رود، چنان است كه شاعر در یك مصرع، مطلب و مضمونی اخلاقی یا عرفانی كه معمولاً انتزاعی است، بیان می‏كند و در مصرع دوم با ذكر مثالی از طبیعت، اشیا و یا آوردن تصویری محسوس، دلیلی برای اثبات آن می‏آورد. در برخی از این تمثیلها، گاه دو مصراع به لحاظ نحوی كاملاً مستقلند و هیچ حرف ربط یا شرطی آن دو را با یكدیگر پیوند نمی‏دهد. تمثیلات شعر صائب كلیم و بیدل از معروفترین تمثیلات شعر فارسی است:

من از بی‏قدری خار سر دیوار دانستم         كه ناكس كس نمی‏گردد از این بالانشینیها
ظالم به ظلم خویش گرفتار می‏شود          از پیچ و تاب نیست رهایی كمند را
ما زنده به آنیم كه آرام نگیریم                  موجیم كه آسودگی ما عدم ماست

جسم خاكی مانع عمر سبك رفتار نیست                     پیش این سیلاب كی دیوار می‏ماند به جا


5 ـ تأكید بر استقلال واحد بیت در غزل: غزل سبك هندی مبتنی بر واحد بیت است. شاعران این سبك به ابیات یك غزل، به لحاظ محتوا و مضمون چنان استقلالی می‏بخشند كه غزل به صورت مجموعه‏ای از مضامین متنوع و متفاوت درمی‏آمد. ابیاتی كه فقط با ضربآهنگ قافیه‏ها و تكرار ردیفها، از نظر موسیقیایی صورت نظمی پریشان به خود می‏گرفت. اگر چه ساختار شعر فارسی از آغاز بر بنیاد ساختار شرقی وحدت در عین كثرت بود، اما در سبك هندی این ساختار به صورتی افراطی به تفرد ابیات گرایش یافت و وحدت درونی به سرحد صورت قالب و پیوند قافیه و ردیف تقلیل پیدا كرد.  ریشه‏های استقلال ابیات در غزل فارسی را به صورت متشخص در غزل حافظ و شیوه مضمون پردازانه وی می‏توان بازجست. (مثل همه ویژگیهای دیگر شعرش در عین اعتدال و ظرافت.)

ظهور مفرط این پدیده در سبك هندی را می‏توان در اصرار شاعران این سبك به آوردن مضامین نو و برجسته دانست؛ به گونه‏ای كه هر مضمون در نهایت ایجاز در یك بیت گنجانده می‏شد و شاعر بناچار تمام كوشش خود را صرف پروراندن مضمون مورد نظر خویش در یك بیت می‏كرد و ابیاتی با مضامین مختلف و گاه متناقض اما با وزن و قافیه و ردیف مشترك در یك غزل می‏سرود.  مصرع برجسته به گفته صائب چون تیر شهاب، جگر سوز و در یادها ماندنی بود و دیگر این كه، شاعران طرز نو دوستدار آن بودند كه اشعارشان در لایه‏های مختلف اجتماع نفوذ كند و زبانزد و ضرب المثل كلام خاص و عام باشد. صائب فرموده است:
 

بر زبانها وصف قد دلستان خواهد دوید               مصرع برجسته برگرد جهان خواهد دوید

6 ـ گستره وسیع واژگانی و تركیبات و ...

7 ـ بسامد بالای ردیفهای اسمی در شعر صائب، از دیگر ممیزات شعر او به سبك موسوم به هندی است. ردیفهای اسمی از علل عمده توسع خیال در شعر است؛ چرا كه شاعر ناچار می‏شود در هر بیت به تصویرسازیی كه به نوعی با ردیف ارتباط دارد، بپردازد؛ ردیفهایی نظیر: رقص، خط، شمع، حرف، گل، صبح، رنگ و آفتاب مكرر مورد استفاده صائب است و یك ردیف مشترك، مضامین گوناگون و تصاویر متنوعی را به همراه خود یدك می‏كشد:

از بس مكدرست در این روزگار صبح               از دل نمی‏كشد نفس بی‏غبار صبح
رخسار نو خط تو خوش آمد به دیده‏اش                از شب كشیده سرمه دنباله‏دار صبح
گلدسته بهشت برین، روی تازه است                              برگ شكوفه‏ای است از این شاخسار صبح
تر می‏كند به خون شفق نان آفتاب                             از راستی، چه می‏كشد از روزگار صبح

سنت تتبع و تأمل در اشعار پیشینایان از آغاز طلوع شعر دری، در بین شاعران فارسی زبان وجود داشت. بسیاری از شاعران علاوه بر مطالعه آثار شعر فارس به تأمل در اشعار شاعران عرب زبان نیز همت می‏گمارند. صائب نیز از شاعرانی بود كه به مطالعه آثار و دواوین گذشتگان و معاصرینش ارزش و اهمیتی فوق العاده می‏داد. درنگ در آثار شاعران بزرگ درگذشته، علاوه بر دانش ادبی، آگاهی از ظرایف سبكهای فردی شاعران را بر یكدیگر ممكن می‏ساخت و از طرفی، شعر فارسی در دایره سنتی خویش در نحله‏ها و سبكهای مختلف، هر بار از نو حیاتی دوباره می‏گرفت. مطالعه آثار معاصرین گاه به نوعی داد و ستد ادبی (و یا گفتگو) منجر می‏شد. جواب دادن به شعر یكدیگر تفننی از این دست بود. شاعران نوپرداز سبك هندی، با وجود نوآوریها و هنجارشكنیهای خاص سبكی خود، ثمره سنت بالنده شعر فارسی بودند كه هیچ گاه نوآوریهایشان به طور مستقیم در تعارض با اشعار گذشتگان درنیامد. كوشش اصلی شاعران این سبك به طور مستمر صرف گریز از طرز تلقیهای قالبی و تكراری از شعر و نگاه نو به هستی شد. نظری گذرا به دیوان صائب نشان می‏دهد كه این شاعر بزرگ چه مقدار تتبع و تأمل در آثار شاعران متقدم و معاصر خود داشته است:

فتاد تا به ره طرز مولوی، صائب                            سپند شعله فكرش شده‏ست كوكبها
این جواب آن غزل صائب، كه می‏گوید كلیم                               هر چه جانكاه است در این راه، دلخواه من است
ز بلبلان خوش الحان این چمن صائب                 مرید زمزمه حافظ خوش الحان باش
صائب از درد سر هر دو جهان باز رهی                سر اگر در ره عطار نشابور كنی
این غزل را از حكیم غزنوی بشنو تمام                               تا بدانی نطق صائب پیش نطقش الكن است

شعر صائب حامل حكمتی ویژه است. به عبارتی، صائب به دیده‏ای حكیمانه شاهد اوضاع جهان است. اما این حكمت حاصل سیر و سلوكی عرفانی به معنای خاص آن نیست و همچنین این حكمت نتیجه شاگردی اندیشه‏ورزان و فیلسوفان و استادان مدرسه نیست؛ بلكه برخاسته از فطرت و حدت هوش شاعر و برآمده از نوعی غور و تأمل آزاد در پدیده‏های گوناگون هستی است.  صائب به تماشا و تفریح جهان آمده است و در این تماشا، دیدنیهای طبیعت را با برخی از مفاهیم و مضامین موجود در زندگی انسانی برابر می‏نهد و مفاهیم ملموس و روزمره را كه هر انسانی دائماً در گیرودار با آنهاست، برجسته می‏كند و با نیروی تخیل شگفت انگیزش، آنها را با تصاویری محسوس و در دسترس پیوند می‏دهد؛ پیوندی كه محصول آن عبرت است و میوه‏اش حكمت؛ حكمتی كه ریشه در ذوق هنرمندانه و هوش نكته ربا دارد.

شعر وی با عموم مخاطبان ارتباط برقرار می‏كند و این ارتباط به قدری صمیمی است كه مخاطب احساس می‏كند به مضمون اندیشه شاعر پیشتر می‏اندیشیده است؛ اما توان بیان آن را در خود نمی‏یافته است. صائب به اقتضای سنت شعر فارسی غیر از مضامین متنوع و بدیع از مضامین و مفاهیم عرفانی به گشادگی تمام بهره می‏گیرد. این مفاهیم در شعر صائب بیشتر از نوع كسبی هستند و نه كشفی و اندیشه‏های عرفانی صائب اغلب برخاسته از عرفانی نظری است. زبان راز محمل شهود و كشف عارفان و شاعران عارف است؛ آن چنان كه در شعر حافظ، مولوی و ... شاهد آنیم. حال آن كه وجه ممیز زبان شعر صائب در بهره‏گیریهای مفرط او از استعاره و تمثیل است.
http://ariarman.org/Saeab_tabrizi.htm


برچسب ها: زندگی نامه ی صائب تبریزی ،

http://viabiovit.com/viagra-prescription-needed.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:27 ق.ظ

Seriously all kinds of awesome knowledge.
sildenafil uk pharmacy buy viagra from uk viagra online doctor online cheap viagra buy viagra without a prescription buy viagra soft online cheap viagra viagra online uk online viagra pharmacy where to buy viagra in store
babecolate.com/buy-cialis-20-mg-discrete.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 10:06 ب.ظ

Thanks. A good amount of material!

cialis 20mg prix en pharmacie cialis bula cialis prezzo di mercato cialis generika in deutschland kaufen tadalafil generic brand cialis nl when can i take another cialis cialis 5mg generic cialis levitra cialis side effects
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:41 ق.ظ

Helpful postings. Thanks a lot.
cialis 5mg billiger tesco price cialis precios cialis peru safe site to buy cialis online chinese cialis 50 mg cialis 5 mg scheda tecnica cialis arginine interactio cialis diario compra cialis dosage cialis prezzo al pubblico
Cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:22 ق.ظ

Whoa a good deal of awesome advice!
cialis diario compra how do cialis pills work how do cialis pills work cialis soft tabs for sale sublingual cialis online cialis free trial cialis for bph il cialis quanto costa buying cialis in colombia click now cialis from canada
Online cialis
شنبه 8 اردیبهشت 1397 12:19 ق.ظ

Wow lots of helpful facts!
cialis from canada non 5 mg cialis generici cialis canada order generic cialis online low cost cialis 20mg pastillas cialis y alcoho low cost cialis 20mg cialis usa cost does cialis cause gout generic low dose cialis
Viagra uk
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:57 ب.ظ

Very good postings. Many thanks.
where to buy viagra online safely safest place to buy viagra viagra online canadian pharmacy how to get viagra prescription is it safe to buy viagra online best site to buy viagra sildenafil price uk sildenafil tablets online sildenafil prices uk viagra online pharmacy levitra
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 10:42 ق.ظ

Wow a lot of helpful material!
generico cialis mexico enter site natural cialis order cialis from india cialis patent expiration buy cheap cialis in uk cialis 20mg preis cf cialis cuantos mg hay cialis 5mg billiger cialis coupon cialis usa cost
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 10:41 ق.ظ

Cheers. I enjoy it.
cialis wir preise cost of cialis per pill enter site very cheap cialis prix cialis once a da cialis generico milano canadian drugs generic cialis cialis en mexico precio wow cialis 20 cialis 10mg prix pharmaci calis
ultimate robot fighting hack
یکشنبه 6 اسفند 1396 08:51 ق.ظ
من اطلاعات ارزشمندی را که در مقالات خود ارائه می دهید دوست دارم.
من وبلاگ خود را نشانه گذاری می کنم و مرتبا به یک بار دیگر نگاه می کنم.

من تا حدودی مطمئن هستم که من در مورد چیزهای جدیدی که در اینجا هستم صحبت خواهم کرد.
با آرزوی پیروزی برای آینده!
hearthstone hack
پنجشنبه 28 دی 1396 06:30 ق.ظ
همه چیز با روشن شدن دقیق چالش ها بسیار باز است.
این قطعا آموزنده بود. وب سایت شما بسیار زیاد است
مفید است با تشکر از شما برای به اشتراک گذاری!
Sylvester
جمعه 17 آذر 1396 07:21 ق.ظ
Keep on writing, great job!
ask a psychic
جمعه 12 آبان 1396 07:50 ب.ظ
هر آخر هفته من برای بازدید از این سایت، به عنوان
من برای لذت بردن از آن لذت می برم، زیرا این کنفرانس ها در واقع لذت بخش است
چیزهای خنده دار هم همینطور.
foot problems
سه شنبه 28 شهریور 1396 08:04 ق.ظ
These are genuinely fantastic ideas in concerning blogging.
You have touched some fastidious points here.

Any way keep up wrinting.
cheap phone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:55 ب.ظ
Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I
am trying to find things to improve my site!I suppose its ok to use
some of your ideas!!
private std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:24 ب.ظ
این پست عالی برای همه بازدیدکنندگان اینترنت طراحی شده است. آنها خواهند برد
من از آن مطمئن هستم.
cheap telephone psychics
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:52 ق.ظ
این واقعا یک قطعه بزرگ و مفید است
اطلاعات من راضی هستم که به سادگی به اشتراک گذاشتهاید
این اطلاعات مفید با ما. لطفا ما را با این موضوع آگاه سازید

با تشکر برای به اشتراک گذاری
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:25 ق.ظ
من همیشه نصف ساعت را صرف خواندن این صفحه وب کردم
مقالات و یا بررسی روزانه همراه با یک فنجان قهوه.
chaturbatefreetokenshack.com
دوشنبه 13 شهریور 1396 11:02 ق.ظ
It's an amazing post in favor of all the internet viewers;
they will take benefit from it I am sure.
token hack chaturbate
پنجشنبه 12 مرداد 1396 10:29 ب.ظ
First off I want to say excellent blog! I had a quick question in which I'd like to ask if you
do not mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing.
I've had a tough time clearing my thoughts in getting my
ideas out. I truly do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are lost just trying to figure out how to begin. Any ideas
or tips? Many thanks!
std testing centers
دوشنبه 5 تیر 1396 05:01 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن مناسب
اصل آیا نه نشستن بسیار خوب
با من پس از برخی از زمان. جایی در
سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی که
کوتاه. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در منطق و یک ممکن است را سادگی
به پر کسانی که معافیت. اگر شما
که می توانید انجام من خواهد قطعا بود در گم.
Cleveland
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:42 ب.ظ
What's up, after reading this awesome paragraph i am also cheerful to
share my knowledge here with mates.
BHW
جمعه 1 اردیبهشت 1396 01:43 ب.ظ
WOW just what I was searching for. Came here by searching for BHW
م.م
یکشنبه 10 دی 1391 08:01 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر